Het jaar rond voor volwassenenDriekoningenlied
 
Het kwamen drie koningen gereden
wel verre uit Orienten land
tot Bethleem der steden,
haars gelijk men nooit en vand.
 
Te Jeruzalem zo wij horen
aldaar zo wouden zij zijn,
zij vraagden: ‘Waar is Hij geboren
der Joden koningk fijn?
 
Wij komen hem aanbeden,
wij hebben Zijn sterre gezien;
het is zeer korts geleden,
het moet wonder bedien.’
 
Als Herodes dat verhoorde
wel zere ontzag hij hem,
van binnen hij hem verstoorde
ende alle Jeruzalem.
 
Hij beval hen te gane,
hij sprak: ‘Gaat, zoekt dat kind,
ik wil ’t ook beden ane,
koomt, zegt mij als gij ’t vindt’.
 
Als zij buiten Jeruzalem kwamen
op dieën zelven tijd,
haar sterre zij weder vernamen,
dies waren zij zeer verblijd.
 
Die Sterre was hen voor gaande
tot daar dat Kindeken was,
ende daar bleef zij staande,
zij buigden neder in ’t gras.
 
Een huisken zonder doren
dat vonden zij daar bij,
ende dat Kindeken geboren
van Maria die Maged vrij.
 
Zij vielen opter eerden
voor ’t Kindeken, dertien dagen oud,
zij offerden Hem met weerden
Wierook, Myrrhe en Goud.
 
’s Nachts als zij slapen wouden
heeft hun Gods engel geopenbaard
enen anderen weg dat zij trekken zouden
tot haren landen waart.
 
Nu loven wij altenen
dat Kindeken weerdelijk,
dat Hij ons wil verlenen
hier na Zijn eeuwig rijk.